دکتر محمدحسین فتاح زاده
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر محمدحسین فتاح زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین فتاح زاده

شماره تماس:

02155368516

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – میدان منیریه – خیابان معیری – پلاک 108