این پزشک

تخصص پزشک: چشم
رشت
01332326471
رشت
گیلان – رشت – سه راهی حاجی آباد و مطهری – ساختمان فارابی

دکتر محمدرسول صبوری نژاد متخصص چشم و بینایی در رشت | آدرس و تلفن دکتر محمدرسول صبوری نژاد