دکتر محمدرسول صبوری نژاد
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر محمدرسول صبوری نژاد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرسول صبوری نژاد

شماره تماس:

01332326471

آدرس:

گیلان – رشت – سه راهی حاجی آباد و مطهری – ساختمان فارابی