دکتر محمدرضا امیری نیک پور
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر محمدرضا امیری نیک پور

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا امیری نیک پور

شماره تماس:

04433451794

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – پنج راه – اول خيابان امينی – کلينيک کسری – طبقه 3