این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ارومیه
04433451794
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – پنج راه – اول خيابان امينی – کلينيک کسری – طبقه 3

دکتر محمدرضا امیری نیک پور متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا امیری نیک پور