دکتر محمدرضا باقرزاده


تخصص: چشم


شهر: زنجان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمدرضا باقرزاده متخصص چشم

—————–

آدرس:
زنجان – خیابان شهدا – ساختمان پزشکان – شماره 39


 

تلفن تماس:
02433236445


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.