دکتر محمدرضا باقری


تخصص: چشم


شهر: قم

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمدرضا باقری متخصص چشم

—————–

آدرس:
قم – خیابان صفائیه – ساختمان پویا – طبقه 4


 

تلفن تماس:
02537740099


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.