این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138404615
مشهد
احمدآباد – پرستار 1 – ساختمان 20 – طبقه منفی یک

دکتر محمدرضا شاهرخی متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا شاهرخی