این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132330073
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی)

دکتر محمدرضا طالب نژاد متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا طالب نژاد