دکتر محمد اریش


تخصص: چشم


شهر: زاهدان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمد اریش متخصص چشم

—————–

آدرس:
سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان مدرس – ساختمان آتیه


 

تلفن تماس:
05433426283


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.