این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138590319
مشهد
میدان بیمارستان امام رضا (ع) – اول خیابان راضی – ساختمان پزشکان راضی – طبقه دوم

دکتر محمد باقری قوژدی متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد باقری قوژدی