این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
یزد
03536220777
یزد
خیابان امام خمینی – کوچه مسجد برخوردار – ساختمان پزشکان امید

دکتر محمد تقی نوربالا تفتی متخصص پوست و مو در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد تقی نوربالا تفتی