این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) / فوق تخصص جراحی شانه , آرنج , دست
اصفهان
03136263627
اصفهان
خیابان توحید میانی – روبروی پارکینک توحید – ساختمان البرز – طبقه سوم

دکتر محمد دهقانی متخصص ارتوپدی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر محمد دهقانی