این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بجنورد
0032221500
بجنورد
چهارراه مخابرات – خیابان شریعتی جنوبی – رو به روی کوچه برنجی – جنب بانک اقتصاد نوین – ساختمان پزشکان رضوی

دکتر محمد رضا جمعه گی متخصص پوست و مو در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر محمد رضا جمعه گی