دکتر محمد شریعتی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: بجنورد

دکتر محمد شریعتی متخصص مغز و اعصاب در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر محمد شریعتی

شماره تماس:

05832223639

آدرس:

خراسان شمالی – بجنورد – چهارراه مخابرات – طبقه زیرین داروخانه بوعلی