این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بجنورد
05832223639
بجنورد
خراسان شمالی – بجنورد – چهارراه مخابرات – طبقه زیرین داروخانه بوعلی

دکتر محمد شریعتی متخصص مغز و اعصاب در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر محمد شریعتی