این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بیرجند
05632226633
بیرجند
خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 5 – جنب کالای پزشکی شفاء

دکتر محمود شکیبی متخصص مغز و اعصاب در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر محمود شکیبی