این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اهواز
06132234387
اهواز
کیانپارس – خیابان 5 شرقی – سمت ساحلی – مجتمع پزشکی تابان – طبقه7

دکتر محمود مفاخر متخصص ارتوپدی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر محمود مفاخر