دکتر مرتضی عدالت‌
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر مرتضی عدالت‌

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مرتضی عدالت‌

شماره تماس:

05138402293

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – بین عارف و پرستار – ساختمان 44