این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
07132302638
شیراز
خیابان زند – جنب هتل پارس – مجتمع پزشکان امید

دکتر مسعود حاجی وندی متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مسعود حاجی وندی