این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سنندج
08733288133
سنندج
خیابان پاسداران – کوچه یغموری – ساختمان باران- طبقه اول

دکتر منصور مرادی متخصص ارتوپدی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر منصور مرادی