این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132665311
اصفهان
اصفهان – خیابان شریف واقفی – ضلع غربی تقاطع گلزار – مجتمع پزشکی پاراتیکا – طبقه سوم

دکتر مهدی سلیمانیان متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهدی سلیمانیان