این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
زاهدان
05433428745
زاهدان
تقاطع مصطفی – مدرس- ساختمان آتیه – طبقه اول

دکتر مهدی میرزائی پور متخصص پوست و مو در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر مهدی میرزائی پور