این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
09026719129
شیراز
خیابان ارم – میدان دانشجو – جنب داروخانه امین علی – ساختمان ارم

دکتر مهرداد تنگستانی نژاد متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مهرداد تنگستانی نژاد