این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ارومیه
04432251135
ارومیه
کوچه خانباباخان – ساختمان ایرانمهر – طبقه اول – واحد 7

دکتر مهرداد ذوالفقاری برا متخصص ارتوپدی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر مهرداد ذوالفقاری برا