این پزشک

تخصص پزشک: چشم
گرگان
01732536977
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 65 – پاساژ زرتشت – طبقه 3 – واحد 13

دکتر مهرداد کریمی متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر مهرداد کریمی