این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمانشاه
08337230783
کرمانشاه
کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – خیابان موید – ساختمان پارسیان – طبقه 5 – واحد 24

دکتر مینو محمدی متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر مینو محمدی