این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138472176
مشهد
پرستار 1 (عارف 2 ) – ساختمان مهر – طبقه اول

دکتر نادیه حاجی زاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر نادیه حاجی زاده