این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
07132301372
شیراز
خیابان زند – روبه روی هتل پارس – ساختمان پزشکی زند 492 – بلوک دوم – طبقه دوم – واحد سمت راست

دکتر هادی قائدی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر هادی قائدی