این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133923674
اهواز
خوزستان – کیانپارس – خیابان پنجم شرقی – سمت جاده ساحلی – مجتمع تابان – طبقه ی ششم

دکتر پدرام قنواتی متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر پدرام قنواتی