دکتر پدرام قنواتی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر پدرام قنواتی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر پدرام قنواتی

شماره تماس:

06133923674

آدرس:

خوزستان – کیانپارس – خیابان پنجم شرقی – سمت جاده ساحلی – مجتمع تابان – طبقه ی ششم