این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132533850
همدان
همدان – خیابان بوعلی – ساختمان پزشکان دی – طبقه 2

دکتر پژمان خطیبیان متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر پژمان خطیبیان