این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138412279
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – دکترا – آخر خیابان مسعود

دکتر عبدالله‌ فرساد متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر عبدالله‌ فرساد